Homologations

Place
Nation
Valid homologation
Bukovel
UKR
1
Bukovytsia
UKR
1
Kiev
UKR
1
Migovo
UKR
2
Pylypets
UKR
3
Viska/Krasiya
UKR
3
Worochta
UKR
1