Sofia GOGGIA

GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE
ITA Italy
 • FIS Code 298323
 • Birthdate 15-11-1992
 • Age 27
 • Status Active
 • Gender Female
 • Marital Status – –
 • Children – –
 • Occupation
  – –
 • Nickname – –
 • Residence Bergamo
 • Languages
  – –
 • Hobbies
  – –
 • Skis Atomic
 • Boots Atomic
 • Poles Leki

FIS Points

FIS Points List
DH
Rank
s
SL
Rank
s
GS
Rank
s
SG
Rank
s
AC
Rank
s
Disc.
Points
Rank
s
14th FIS points list 2019/2020
DH
1.61
5
*
SL
156.45
2665
*
GS
11.58
22
SG
1.40
6
AC
29.95
33
*
13th FIS points list 2019/2020
DH
1.61
5
*
SL
156.45
2592
*
GS
11.58
22
SG
1.40
6
AC
29.95
33
*
12th FIS points list 2019/2020
DH
1.61
4
*
SL
156.45
2549
*
GS
11.58
22
SG
1.90
7
*
AC
29.95
33
*
11th FIS points list 2019/2020
DH
1.61
4
*
SL
156.45
2473
*
GS
13.29
24
SG
1.90
6
*
AC
29.95
33
*
10th FIS points list 2019/2020
DH
1.61
4
*
SL
156.45
2416
*
GS
13.29
24
SG
1.90
6
*
AC
29.95
33
*
9th FIS points list 2019/2020
DH
1.61
4
*
SL
156.45
2319
*
GS
27.55
127
*
SG
1.90
6
*
AC
29.95
33
*
8th FIS points list 2019/2020
DH
1.61
4
*
SL
156.45
2166
*
GS
27.55
121
*
SG
1.90
6
*
AC
29.95
33
*
7th FIS points list 2019/2020
DH
1.61
4
*
SL
156.45
2077
*
GS
27.55
121
*
SG
1.90
6
*
AC
29.95
33
*
6th FIS points list 2019/2020
DH
1.61
4
*
SL
156.45
2038
*
GS
27.55
120
*
SG
1.90
6
*
AC
29.95
33
*
5th FIS points list 2019/2020
DH
1.61
4
*
SL
156.45
1996
*
GS
27.55
120
*
SG
1.90
6
*
AC
29.95
33
*
4th FIS points list 2019/2020
DH
1.61
4
*
SL
156.45
1878
*
GS
27.55
122
*
SG
1.90
6
*
AC
29.95
32
*
3rd FIS points list 2019/2020
DH
1.61
4
*
SL
156.45
1975
*
GS
27.55
120
*
SG
1.90
6
*
AC
29.95
33
*
2nd FIS points list 2019/2020
DH
1.61
4
*
SL
156.45
1988
*
GS
27.55
121
*
SG
1.90
6
*
AC
29.95
32
*
1st FIS points list 2019/2020
DH
1.61
4
*
SL
156.45
1950
*
GS
27.55
118
*
SG
1.90
6
*
AC
29.95
33
*
Base List 2020
DH
1.61
4
SL
156.45
2547
>
GS
27.55
122
+
SG
1.90
6
AC
29.95
32
>
Ref. Base List 2020 with old pen
DH
1.61
5
SL
141.47
2546
>
GS
27.55
292
+
SG
1.90
6
AC
23.58
32
>
19th FIS points list 2018/2019
DH
3.55
8
SL
94.31
2008
>
GS
8.63
62
*
SG
3.74
8
AC
15.72
41
*
18th FIS points list 2018/2019
DH
3.55
8
SL
94.31
1989
>
GS
8.63
62
*
SG
3.74
8
AC
15.72
41
*
17th FIS points list 2018/2019
DH
3.55
8
SL
94.31
1967
>
GS
8.63
61
*
SG
3.74
8
AC
15.72
41
*
16th FIS points list 2018/2019
DH
3.55
8
SL
94.31
1946
>
GS
8.63
58
*
SG
3.74
8
AC
15.72
41
*
15th FIS points list 2018/2019
DH
2.68
7
SL
94.31
1896
>
GS
8.63
57
*
SG
2.64
8
AC
15.72
38
*
14th FIS points list 2018/2019
DH
3.28
8
SL
94.31
1860
>
GS
8.63
57
*
SG
2.64
8
AC
5.99
29
13th FIS points list 2018/2019
DH
2.10
5
SL
94.31
1832
>
GS
5.94
27
SG
3.72
10
AC
5.70
24
12th FIS points list 2018/2019
DH
2.23
8
SL
94.31
1787
>
GS
5.96
28
SG
4.43
13
AC
5.70
24
11th FIS points list 2018/2019
DH
0.00
1
SL
94.31
1731
>
GS
5.86
28
SG
3.92
12
AC
5.70
24
10th FIS points list 2018/2019
DH
0.00
1
SL
94.31
1698
>
GS
5.75
25
SG
3.92
12
AC
5.70
24
9th FIS points list 2018/2019
DH
0.00
1
SL
94.31
1645
>
GS
5.50
24
SG
3.17
8
AC
5.70
24
8th FIS points list 2018/2019
DH
0.00
1
SL
94.31
1581
>
GS
5.50
24
SG
2.45
6
AC
5.70
24
7th FIS points list 2018/2019
DH
0.00
1
SL
94.31
1547
>
GS
5.32
21
SG
2.45
6
AC
5.70
24
6th FIS points list 2018/2019
DH
0.00
1
SL
94.31
1524
>
GS
5.32
21
SG
2.45
6
AC
5.70
24
5th FIS points list 2018/2019
DH
0.00
1
SL
94.31
1485
>
GS
5.15
19
SG
2.45
6
AC
5.70
24
4th FIS points list 2018/2019
DH
0.00
1
SL
94.31
1409
>
GS
5.15
19
SG
2.45
6
AC
5.70
24
3rd FIS points list 2018/2019
DH
0.00
1
SL
94.31
1372
>
GS
5.15
19
SG
2.45
6
AC
5.70
24
2nd FIS points list 2018/2019
DH
0.00
1
SL
94.31
1306
>
GS
5.15
19
SG
2.45
6
AC
5.70
24
1st FIS points list 2018/2019
DH
0.00
1
SL
94.31
1524
>
GS
5.15
19
SG
2.45
6
AC
5.70
24
Base List 2019
DH
0.00
1
SL
94.31
1730
>
GS
8.63
36
SG
0.00
1
AC
15.72
16
14th FIS points list 2017/2018
DH
0.00
1
SL
62.87
1130
>
GS
5.13
19
SG
2.40
6
AC
5.50
21
13th FIS points list 2017/2018
DH
0.00
1
SL
62.87
1116
>
GS
5.13
19
SG
2.40
6
AC
5.50
21
12th FIS points list 2017/2018
DH
0.00
1
SL
62.87
1087
>
GS
5.13
19
SG
2.40
6
AC
5.50
21
11th FIS points list 2017/2018
DH
0.00
1
SL
62.87
1047
>
GS
4.31
11
SG
3.01
7
AC
5.64
22
10th FIS points list 2017/2018
DH
0.00
1
SL
62.87
1009
>
GS
4.33
9
SG
2.84
5
AC
5.09
17
9th FIS points list 2017/2018
DH
0.00
1
SL
62.87
975
>
GS
3.58
5
SG
2.57
4
AC
4.23
11
8th FIS points list 2017/2018
DH
0.97
2
SL
62.87
945
>
GS
3.48
5
SG
2.71
4
AC
4.23
11
7th FIS points list 2017/2018
DH
0.97
2
SL
62.87
901
>
GS
3.20
4
SG
3.43
8
AC
4.23
11
6th FIS points list 2017/2018
DH
1.75
2
SL
62.87
869
>
GS
3.07
3
SG
3.19
7
AC
4.23
11
5th FIS points list 2017/2018
DH
1.75
2
SL
62.87
841
>
GS
2.61
3
SG
3.19
7
AC
4.23
11
4th FIS points list 2017/2018
DH
1.75
2
SL
62.87
820
>
GS
2.61
3
SG
3.19
7
AC
4.23
11
3rd FIS points list 2017/2018
DH
1.75
2
SL
62.87
802
>
GS
2.61
3
SG
3.19
7
AC
4.23
11
2nd FIS points list 2017/2018
DH
1.75
2
SL
62.87
769
>
GS
2.61
3
SG
3.19
7
AC
4.23
11
1st FIS points list 2017/2018
DH
1.75
2
SL
62.87
855
>
GS
2.61
3
SG
3.19
7
AC
4.23
11
Base List 2018
DH
0.32
3
SL
62.87
927
>
GS
1.11
7
SG
0.00
1
AC
9.12
11
14th FIS points list 2016/2017
DH
1.74
2
SL
41.91
556
>
GS
2.59
3
SG
3.17
7
AC
4.20
10
13th FIS points list 2016/2017
DH
1.74
2
SL
41.91
551
>
GS
2.59
3
SG
3.17
7
AC
4.20
10
12th FIS points list 2016/2017
DH
1.74
2
SL
41.91
531
>
GS
2.59
3
SG
3.17
7
AC
4.20
10
11th FIS points list 2016/2017
DH
2.48
3
SL
41.91
519
>
GS
3.24
4
SG
4.02
11
AC
4.20
10
10th FIS points list 2016/2017
DH
2.55
4
SL
41.91
507
>
GS
3.48
5
SG
4.15
13
AC
4.62
13
9th FIS points list 2016/2017
DH
3.24
8
SL
41.91
490
>
GS
3.33
5
SG
5.07
20
AC
4.62
13
8th FIS points list 2016/2017
DH
3.93
18
SL
41.91
477
>
GS
3.43
10
SG
4.81
16
AC
4.62
13
7th FIS points list 2016/2017
DH
5.14
20
SL
41.91
462
>
GS
4.32
13
SG
4.51
15
AC
44.59
101
*
6th FIS points list 2016/2017
DH
19.91
49
*
SL
41.91
457
>
GS
5.11
21
SG
5.05
23
AC
44.59
101
*
5th FIS points list 2016/2017
DH
19.91
49
*
SL
41.91
454
>
GS
5.11
21
SG
5.05
23
AC
44.59
101
*
4th FIS points list 2016/2017
DH
19.91
49
*
SL
41.91
448
>
GS
5.62
24
SG
5.05
23
AC
44.59
101
*
3rd FIS points list 2016/2017
DH
19.91
49
*
SL
41.91
430
>
GS
5.62
24
SG
5.05
23
AC
44.59
101
*
2nd FIS points list 2016/2017
DH
19.91
49
*
SL
41.91
418
>
GS
5.62
24
SG
5.05
23
AC
44.59
101
*
1st FIS points list 2016/2017
DH
19.91
49
*
SL
41.91
432
>
GS
5.49
23
SG
5.05
23
AC
44.59
99
*
Base List 2017
DH
19.91
48
SL
41.91
490
>
GS
11.12
70
SG
11.25
28
AC
44.59
101
13th FIS points list 2015/2016
DH
6.66
34
#
SL
27.94
280
#
GS
5.49
22
SG
4.93
20
AC
36.30
89
#
12th FIS points list 2015/2016
DH
6.66
34
#
SL
27.94
280
#
GS
5.49
22
SG
4.93
20
AC
36.30
89
#
11th FIS points list 2015/2016
DH
6.66
34
#
SL
27.94
268
#
GS
5.49
22
SG
4.93
20
AC
36.30
84
#
10th FIS points list 2015/2016
DH
6.66
33
#
SL
27.94
261
#
GS
5.61
23
SG
5.64
24
AC
36.30
80
#
9th FIS points list 2015/2016
DH
6.66
32
#
SL
27.94
254
#
GS
5.59
23
SG
13.72
52
#
AC
36.30
73
#
8th FIS points list 2015/2016
DH
6.66
32
#
SL
27.94
246
#
GS
5.63
23
SG
13.72
49
#
AC
36.30
72
#
7th FIS points list 2015/2016
DH
6.66
32
#
SL
27.94
236
#
GS
5.71
26
SG
13.72
51
#
AC
36.30
70
#
6th FIS points list 2015/2016
DH
6.66
32
#
SL
27.94
227
#
GS
9.17
50
#
SG
13.72
51
#
AC
36.30
71
#
5th FIS points list 2015/2016
DH
6.66
32
#
SL
27.94
223
#
GS
9.17
49
#
SG
13.72
50
#
AC
36.30
71
#
4th FIS points list 2015/2016
DH
6.66
32
#
SL
27.94
223
#
GS
9.17
49
#
SG
13.72
50
#
AC
36.30
71
#
3rd FIS points list 2015/2016
DH
6.66
32
#
SL
27.94
225
#
GS
9.17
49
#
SG
13.72
50
#
AC
36.30
71
#
2nd FIS points list 2015/2016
DH
6.66
32
#
SL
27.94
223
#
GS
9.17
49
#
SG
13.72
49
#
AC
36.30
67
#
1st FIS points list 2015/2016
DH
6.66
32
#
SL
27.94
223
#
GS
9.17
49
#
SG
13.72
50
#
AC
36.30
71
#
Base List 2016
DH
6.66
13
#
SL
27.94
248
#
GS
9.17
39
#
SG
13.72
38
#
AC
36.30
69
#
13th FIS points list 2014/2015
DH
6.05
34
#
SL
25.40
255
#
GS
8.34
54
#
SG
12.47
50
#
AC
33.00
83
#
12th FIS points list 2014/2015
DH
6.05
34
#
SL
25.40
255
#
GS
8.34
54
#
SG
12.47
50
#
AC
33.00
83
#
11th FIS points list 2014/2015
DH
6.05
34
#
SL
25.40
251
#
GS
8.34
53
#
SG
12.47
48
#
AC
33.00
83
#
10th FIS points list 2014/2015
DH
6.05
33
#
SL
25.40
242
#
GS
8.34
52
#
SG
12.47
46
#
AC
33.00
72
#
9th FIS points list 2014/2015
DH
6.05
31
#
SL
25.40
233
#
GS
8.34
50
#
SG
12.47
46
#
AC
33.00
70
#
8th FIS points list 2014/2015
DH
6.05
31
#
SL
25.40
221
#
GS
8.34
48
#
SG
12.47
43
#
AC
5.99
30
7th FIS points list 2014/2015
DH
6.05
31
#
SL
25.40
211
#
GS
8.34
46
#
SG
12.47
43
#
AC
5.99
30
6th FIS points list 2014/2015
DH
6.05
31
#
SL
25.40
208
#
GS
8.34
45
#
SG
12.47
44
#
AC
5.99
30
5th FIS points list 2014/2015
DH
6.05
31
#
SL
25.40
204
#
GS
8.34
44
#
SG
12.47
45
#
AC
5.99
30
4th FIS points list 2014/2015
DH
6.05
31
#
SL
25.40
202
#
GS
8.34
44
#
SG
12.47
45
#
AC
5.99
30
3rd FIS points list 2014/2015
DH
6.05
31
#
SL
25.40
203
#
GS
8.34
44
#
SG
12.47
45
#
AC
5.99
30
2nd FIS points list 2014/2015
DH
6.05
31
#
SL
25.40
201
#
GS
8.34
43
#
SG
12.47
45
#
AC
5.99
30
1st FIS points list 2014/2015
DH
6.05
31
#
SL
25.40
198
#
GS
8.34
43
#
SG
12.47
45
#
AC
5.99
30
Base List 2015
DH
6.05
13
#
SL
25.40
204
#
GS
8.34
34
#
SG
12.47
30
#
AC
33.00
67
#
13th FIS points list 2013/2014
DH
6.00
31
*
SL
23.09
210
*
GS
7.58
44
*
SG
11.34
45
*
AC
30.00
66
*
12th FIS points list 2013/2014
DH
6.00
31
*
SL
23.09
208
*
GS
7.58
44
*
SG
11.34
45
*
AC
30.00
66
*
11th FIS points list 2013/2014
DH
6.00
31
*
SL
23.09
207
*
GS
7.58
44
*
SG
11.34
45
*
AC
30.00
64
*
10th FIS points list 2013/2014
DH
6.00
31
*
SL
23.09
199
*
GS
7.58
42
*
SG
11.34
44
*
AC
30.00
60
*
9th FIS points list 2013/2014
DH
6.00
31
*
SL
23.09
194
*
GS
7.58
40
*
SG
11.34
44
*
AC
30.00
58
*
8th FIS points list 2013/2014
DH
6.00
31
*
SL
23.09
188
*
GS
7.58
39
*
SG
11.34
43
*
AC
5.93
27
7th FIS points list 2013/2014
DH
6.00
31
*
SL
23.09
181
*
GS
7.58
37
*
SG
5.84
26
AC
5.62
20
6th FIS points list 2013/2014
DH
6.00
31
*
SL
23.09
179
*
GS
7.58
38
*
SG
5.84
26
AC
5.62
20
5th FIS points list 2013/2014
DH
6.00
31
*
SL
23.09
177
*
GS
7.58
38
*
SG
11.34
42
*
AC
5.62
20
4th FIS points list 2013/2014
DH
6.00
31
*
SL
23.09
177
*
GS
7.58
38
*
SG
11.34
42
*
AC
5.62
20
3rd FIS points list 2013/2014
DH
6.00
31
*
SL
23.09
177
*
GS
7.58
37
*
SG
11.34
42
*
AC
5.62
20
2nd FIS points list 2013/2014
DH
6.00
31
*
SL
23.09
176
*
GS
7.58
37
*
SG
11.34
42
*
AC
5.62
20
1st FIS points list 2013/2014
DH
6.00
31
*
SL
23.09
179
*
GS
7.58
37
*
SG
11.34
42
*
AC
5.62
20
Base List 2014
DH
5.50
8
SL
23.09
186
GS
7.58
17
SG
11.34
31
AC
30.00
36
13th FIS points list 2012/2013
DH
6.00
31
SL
23.09
227
GS
7.58
45
SG
5.99
29
AC
5.52
17
12th FIS points list 2012/2013
DH
6.00
31
SL
23.09
227
GS
7.58
45
SG
5.99
29
AC
5.52
17
11th FIS points list 2012/2013
DH
6.00
31
SL
23.09
226
GS
7.58
45
SG
5.99
29
AC
5.52
17
10th FIS points list 2012/2013
DH
6.00
32
SL
23.09
217
GS
7.58
43
SG
5.99
30
AC
5.52
17
9th FIS points list 2012/2013
DH
6.00
31
SL
23.09
212
GS
7.58
41
SG
5.99
30
AC
5.46
15
8th FIS points list 2012/2013
DH
19.91
50
SL
23.09
209
GS
7.58
41
SG
9.00
38
*
AC
31.61
52
*
7th FIS points list 2012/2013
DH
26.25
60
*
SL
23.09
206
GS
9.10
48
SG
9.00
38
*
AC
31.61
52
*
6th FIS points list 2012/2013
DH
26.25
60
*
SL
23.09
200
GS
11.15
68
SG
9.00
37
*
AC
31.61
52
*
5th FIS points list 2012/2013
DH
26.25
61
*
SL
26.67
255
*
GS
13.53
87
*
SG
9.00
37
*
AC
31.61
52
*
4th FIS points list 2012/2013
DH
26.25
61
*
SL
26.67
255
*
GS
13.53
87
*
SG
9.00
37
*
AC
31.61
52
*
3rd FIS points list 2012/2013
DH
26.25
61
*
SL
26.67
254
*
GS
13.53
87
*
SG
9.00
37
*
AC
31.61
52
*
2nd FIS points list 2012/2013
DH
26.25
61
*
SL
26.67
253
*
GS
13.53
87
*
SG
9.00
37
*
AC
31.61
52
*
1st FIS points list 2012/2013
DH
26.25
62
*
SL
26.67
249
*
GS
13.53
87
*
SG
9.00
37
*
AC
31.61
53
*
Base List 2013
DH
26.25
61
SL
26.67
257
GS
13.53
87
SG
9.00
16
AC
31.61
46
13th FIS points list 2011/2012
DH
26.25
86
SL
26.67
293
GS
13.53
107
SG
9.00
43
AC
31.61
66
12th FIS points list 2011/2012
DH
26.25
86
SL
26.67
295
GS
13.53
107
SG
9.00
43
AC
31.61
66
11th FIS points list 2011/2012
DH
26.25
86
SL
26.67
285
GS
13.53
106
SG
9.00
43
AC
31.61
66
10th FIS points list 2011/2012
DH
26.25
83
SL
26.67
274
GS
13.53
100
SG
9.00
43
AC
31.61
63
9th FIS points list 2011/2012
DH
26.25
83
SL
26.67
268
GS
13.53
91
SG
9.00
42
AC
31.61
63
8th FIS points list 2011/2012
DH
29.90
93
SL
26.67
263
GS
13.53
90
SG
18.40
80
#
AC
116.19
551
#
7th FIS points list 2011/2012
DH
40.45
115
#
SL
26.67
252
GS
13.53
88
SG
18.40
79
#
AC
116.19
545
#
6th FIS points list 2011/2012
DH
40.45
115
#
SL
26.67
247
GS
13.53
86
SG
18.40
79
#
AC
116.19
549
#
5th FIS points list 2011/2012
DH
40.45
115
#
SL
35.13
417
+
GS
13.53
84
SG
18.40
77
#
AC
116.19
545
#
4th FIS points list 2011/2012
DH
40.45
115
#
SL
35.13
408
+
GS
33.38
397
-
SG
18.40
77
#
AC
116.19
539
#
3rd FIS points list 2011/2012
DH
40.45
116
#
SL
35.13
421
+
GS
33.38
407
-
SG
18.40
77
#
AC
116.19
548
#
2nd FIS points list 2011/2012
DH
40.45
116
#
SL
45.53
631
#
GS
33.38
404
-
SG
18.40
76
#
AC
116.19
523
#
1st FIS points list 2011/2012
DH
40.45
112
#
SL
45.53
610
#
GS
33.38
393
-
SG
18.40
75
#
AC
116.19
502
#
Base List 2012
DH
40.45
117
#
SL
45.53
665
#
GS
33.38
413
-
SG
18.40
74
#
AC
116.19
574
#
13th FIS points list 2010/2011
DH
37.89
117
#
SL
60.06
1058
*
GS
33.38
427
SG
17.24
62
#
AC
189.40
1003
>
12th FIS points list 2010/2011
DH
43.19
143
*
SL
60.06
1096
*
GS
33.38
438
SG
16.47
64
*
AC
180.39
980
>
11th FIS points list 2010/2011
DH
39.51
125
SL
60.06
1101
*
GS
29.91
363
SG
16.73
65
AC
171.80
904
>
10th FIS points list 2010/2011
DH
39.51
126
SL
60.83
1107
*
GS
29.91
350
SG
16.73
58
AC
163.62
788
>
9th FIS points list 2010/2011
DH
36.77
122
SL
60.83
1101
*
GS
29.91
346
SG
16.73
62
AC
155.83
773
>
8th FIS points list 2010/2011
DH
33.51
124
SL
60.83
1064
*
GS
29.91
340
SG
16.73
62
AC
148.41
755
>
7th FIS points list 2010/2011
DH
36.77
124
SL
60.83
1044
*
GS
29.98
335
SG
16.73
57
AC
141.35
686
>
6th FIS points list 2010/2011
DH
36.77
125
SL
58.44
1014
*
GS
29.98
327
SG
17.80
58
AC
134.62
599
>
5th FIS points list 2010/2011
DH
36.65
115
SL
60.71
976
*
GS
29.98
316
SG
16.70
58
AC
128.21
537
>
4th FIS points list 2010/2011
DH
36.74
115
SL
60.80
973
*
GS
29.98
310
SG
16.70
58
AC
122.14
486
>
3rd FIS points list 2010/2011
DH
36.74
115
SL
50.39
727
p
GS
29.98
312
SG
16.70
59
AC
116.36
477
>
2nd FIS points list 2010/2011
DH
36.71
114
SL
41.33
518
*
GS
31.53
338
SG
16.67
60
AC
110.85
449
>
1st FIS points list 2010/2011
DH
36.77
116
SL
41.39
522
*
GS
31.53
342
SG
16.73
62
AC
105.63
436
>
12th FIS points list 2009/2010
DH
36.74
117
SL
39.62
525
p
GS
31.53
354
SG
16.67
63
AC
100.60
444
>
11th FIS points list 2009/2010
DH
37.92
128
SL
32.50
381
GS
26.64
273
SG
16.70
66
AC
95.84
438
*
10th FIS points list 2009/2010
DH
37.95
121
SL
32.53
366
GS
26.64
266
SG
37.46
191
AC
95.93
423
*
9th FIS points list 2009/2010
DH
51.21
175
SL
32.53
357
GS
30.92
346
SG
37.71
188
AC
95.90
424
*
8th FIS points list 2009/2010
DH
67.95
257
SL
32.53
355
GS
30.92
343
SG
37.71
193
AC
95.93
429
*
7th FIS points list 2009/2010
DH
69.26
246
SL
32.53
346
GS
28.74
299
SG
55.21
353
AC
95.78
408
*
6th FIS points list 2009/2010
DH
69.26
248
SL
32.53
339
GS
28.74
296
SG
55.21
352
AC
95.93
418
*
5th FIS points list 2009/2010
DH
69.14
248
SL
32.53
322
GS
28.74
288
SG
55.09
342
AC
95.81
386
*
4th FIS points list 2009/2010
DH
69.23
254
SL
32.53
318
GS
28.74
282
SG
55.18
337
AC
95.90
394
*
3rd FIS points list 2009/2010
DH
69.23
256
SL
32.53
319
GS
28.74
282
SG
55.18
342
AC
95.90
404
*
2nd FIS points list 2009/2010
DH
69.20
255
SL
32.53
314
GS
28.74
279
SG
55.18
340
AC
95.87
397
*
1st FIS points list 2009/2010
DH
69.26
256
SL
32.53
313
GS
28.74
277
SG
54.71
341
AC
95.93
409
*
13th FIS points list 2008/2009
DH
65.61
275
SL
32.03
338
GS
28.74
292
SG
51.02
368
AC
91.88
455
*
12th FIS points list 2008/2009
DH
65.78
282
SL
32.03
357
GS
28.74
307
SG
51.02
380
AC
91.88
472
*
11th FIS points list 2008/2009
DH
72.08
310
SL
42.55
573
GS
28.74
307
SG
62.23
535
%
AC
---
10th FIS points list 2008/2009
DH
95.51
451
*
SL
42.55
564
GS
34.27
421
SG
62.23
495
%
AC
---
9th FIS points list 2008/2009
DH
127.43
707
*
SL
48.01
697
GS
34.27
413
SG
62.23
483
%
AC
---
8th FIS points list 2008/2009
DH
124.40
710
*
SL
54.33
840
GS
36.21
440
SG
61.03
484
%
AC
---
7th FIS points list 2008/2009
DH
124.23
666
*
SL
54.33
826
+
GS
42.05
561
+
SG
48.84
285
+
AC
---
6th FIS points list 2008/2009
DH
124.23
675
*
SL
54.33
808
+
GS
42.05
554
+
SG
48.84
284
+
AC
---
5th FIS points list 2008/2009
DH
124.23
666
*
SL
60.17
892
+
GS
56.51
864
+
SG
48.84
274
+
AC
---
4th FIS points list 2008/2009
DH
124.23
667
*
SL
60.17
881
+
GS
73.80
1302
*
SG
48.84
276
+
AC
---
3rd FIS points list 2008/2009
DH
124.23
666
*
SL
60.17
874
+
GS
73.80
1295
*
SG
48.84
276
+
AC
---
2nd FIS points list 2008/2009
DH
124.23
624
*
SL
60.17
831
+
GS
73.80
1221
*
SG
48.84
274
+
AC
---
1st FIS points list 2008/2009
DH
124.23
613
*
SL
60.17
821
+
GS
73.80
1203
*
SG
48.84
272
+
AC
---
12th FIS points list 2007/2008
DH
125.64
885
*
SL
55.60
905
#
GS
69.97
1396
#
SG
45.65
305
#
AC
---
11th FIS points list 2007/2008
DH
130.70
890
*
SL
60.17
1037
GS
73.80
1520
*
SG
48.84
325
AC
---
10th FIS points list 2007/2008
DH
130.70
814
*
SL
60.17
994
GS
73.80
1517
*
SG
48.84
321
AC
---
9th FIS points list 2007/2008
DH
130.70
853
*
SL
60.17
962
GS
73.79
1503
*
SG
48.32
319
AC
---
8th FIS points list 2007/2008
DH
130.70
774
*
SL
60.17
941
GS
73.79
1444
*
SG
49.89
311
AC
---
7th FIS points list 2007/2008
DH
---
SL
60.17
905
GS
73.80
1397
*
SG
49.89
305
AC
---
6th FIS points list 2007/2008
DH
---
SL
---
GS
---
SG
---
AC
---
5th FIS points list 2007/2008
DH
---
SL
---
GS
---
SG
---
AC
---
4th FIS points list 2007/2008
DH
---
SL
---
GS
---
SG
---
AC
---
3th FIS points list 2007/2008
DH
---
SL
---
GS
---
SG
---
AC
---

Results

Event Filter

World Cup Podiums Individual

Summary
Details
Season
Position 1
Position 2
Position 3
Podiums
GOGGIA Sofia - Athlete InformationGOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with Sketch.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with Sketch.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with Sketch.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with Sketch.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with Sketch.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with Sketch.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with Sketch.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with Sketch.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.GOGGIA Sofia - Athlete InformationCreated with sketchtool.