Bukovytsya (UKR)

Bukovytsya Open

 

Contact

Organiser information
Address :
Bukovytsya Ltd.
Tustanovytska str. 185
Boryslav, Lviv region
82300 Boryslav, Boryslav
UKR
Phone :
+380443648390
Fax :
+380443648390
General Email :

technical delegate

Codex
Name
Nation
TD ID
6200
Gantnerova Janka
SVK
171
6201
Gantnerova Janka
SVK
171
1125
Gantnerova Janka
SVK
171
1126
Gantnerova Janka
SVK
171
6202
Gantnerova Janka
SVK
171
6203
Gantnerova Janka
SVK
171
1127
Gantnerova Janka
SVK
171
1128
Gantnerova Janka
SVK
171