Kurikoma Akiata (JPN)

FIS
Women's Parallel Giant Slalom