Kurikoma Akiata (JPN)

FIS
Ladies' Parallel Giant Slalom

No results found for this competition.