Toronto Ski Club (CAN)

FIS
Ladies' Parallel Giant Slalom