Raubichi (BLR)

 

Contact

Organiser information
Address :
Belarusian Cross Country Ski Federation
Svobody sq., 23-80
220030 Minsk
223054 Ostroshickiy-Gorodok, Minskiy raion
BLR
Phone :
+375 17 258 67 25
General Email :

technical delegate

Codex
Name
Nation
4264
Kolomeyets Oleg
KAZ
4265
Kolomeyets Oleg
KAZ
4266
Kolomeyets Oleg
KAZ
4267
Kolomeyets Oleg
KAZ
4268
Kolomeyets Oleg
KAZ
4269
Kolomeyets Oleg
KAZ
4270
Kolomeyets Oleg
KAZ
4271
Kolomeyets Oleg
KAZ