Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)

National Championships
Men's Parallel GS

OFFICIAL RESULTS

Rank
Athlete
Year
Nation
FIS Points
1
TOZAKI Hiroki
1984
JPN
70.00
2
MORINO Yoshinori
1975
JPN
56.00
3
WADA Yoshihiro
1984
JPN
42.00
4
OGUCHI Masahiro
1982
JPN
35.00
5
FUJIMOTO Teruumi
1982
JPN
31.50
6
SASAKI Kentaro
1977
JPN
28.00
7
OGUCHI Takahiro
1980
JPN
25.20
8
GOTO Tomoki
1976
JPN
22.40
9
YADA Shota
1985
JPN
20.30
10
SUDO Kotaro
1976
JPN
18.20
11
TSURUOKA Kentaro
1974
JPN
16.80
12
KAWAGUCHI Kohei
1982
JPN
15.40
13
IKENO Kazuhiro
1982
JPN
14.00
14
MIYAO Kazunori
1971
JPN
12.60
15
SASAKI Suguru
1980
JPN
11.20
16
AOYAMA Takayuki
1981
JPN
10.50
17
KOBAYASHI Hiroshi
1981
JPN
9.80
18
OHASHI Yohei
1982
JPN
9.10
19
SHIINO Takeshi
1976
JPN
8.40
20
NAGAOKA Hideaki
1975
JPN
7.70
21
AOKI Yuji
1975
JPN
7.00
22
TAGUCHI Kazuki
1984
JPN
6.30
23
SUNOHARA Masanori
1970
JPN
5.60
24
KON Takuhiro
1981
JPN
4.90
25
FUKUSHIMA Tetsuya
1972
JPN
4.20
26
OHASHI Tatsuya
1984
JPN
3.50
27
AIDA Yasuhiro
1968
JPN
3.15
28
KUSUNO Masami
1969
JPN
2.80
29
CHIBA Ryohei
1985
JPN
2.52
30
NUMAKURA Kosaku
1983
JPN
2.24
31
ITO Shinichi
1970
JPN
1.96
32
SASAKI Yasutomo
1978
JPN
1.82
33
HASHIZAKI Mitsuhiro
1961
JPN
1.68
34
TAKAYAMA Shinichi
1970
JPN
1.54
35
WANG Jen-Hsiang
1977
TPE
1.40
36
KATAGIRI Masato
1970
JPN
1.38
37
NISHIDA Koji
1974
JPN
1.36
38
KONDOH Fumiyoshi
1973
JPN
1.34
39
TSUBOSHIMA Taiki
1986
JPN
1.32
40
KOSAKA Takayuki
1968
JPN
1.30
41
FUJITA Hiroyasu
1977
JPN
1.27
42
SAITO Yoshiaki
1972
JPN
1.25
43
MATSUURA Masakatsu
1970
JPN
1.23
44
TAKAHASHI Yoshinobu
1966
JPN
1.21
45
IWASHITA Hideki
1976
JPN
0.00
46
MAKINO Satoru
1972
JPN
0.00
47
YAMADA Yutaka
1965
JPN
0.00
48
OKISHIMA Kenta
1981
JPN
0.00
National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.