Minowa/Fukushima (JPN)

FIS
Men's Giant Slalom

OFFICIAL RESULTS

Rank
Athlete
Year
Nation
FIS Points
1
MIDORIKAWA Takahiro
1970
JPN
100.00
2
HASHIMOTO Asami
1975
JPN
80.00
3
KUSHUNOKI Takashi
1971
JPN
60.00
4
MASUOKA Koichi
1967
JPN
50.00
5
KOJIMA Hisayuki
1966
JPN
45.00
6
MORINO Yoshinori
1975
JPN
40.00
7
KUDO Hideaki
1968
JPN
36.00
8
MATSUZATO Akira
1967
JPN
32.00
9
HIROI Koji
1968
JPN
29.00
10
TOMITA Kazuhiro
1969
JPN
26.00
11
SASAKI Koji
1967
JPN
24.00
12
YAMAMOTO Masahiro
1972
JPN
22.00
13
NIBOSHI Kenichi
1971
JPN
20.00
14
IWAI Norio
1971
JPN
18.00
15
FUKADA Hiroyuki
1972
JPN
16.00
16
KATO Junichi
1969
JPN
15.00
17
RYUZAKI Noboru
1971
JPN
14.00
18
MIYAO Kazunori
1971
JPN
13.00
19
ABE Tomoyuki
1969
JPN
12.00
20
GOTO Natsuki
1973
JPN
11.00
21
KASHIWAGI Kazuhiko
1968
JPN
10.00
22
SHINOZAKI Yoshiyuki
1975
JPN
9.00
23
HIROSE Tomoharu
1967
JPN
8.00
24
OBINATA Toshiyuki
1969
JPN
7.00
25
KIMURA Hideya
1968
JPN
6.00
26
KANDA Takayoshi
1973
JPN
5.00
27
KATO Masuo
1970
JPN
4.00
28
SATO Masatsugu
1965
JPN
4.00
29
ITO Kazuma
1970
JPN
4.00
30
MARUYAMA Michihisa
1968
JPN
3.00
31
KAKUTA Hayato
1965
JPN
3.00
32
OKUNO Makoto
1969
JPN
3.00
33
SUZUKI Kenichi
1968
JPN
2.00
34
HARAYAMA Naoki
1972
JPN
2.00
35
GOTO Tomoki
1976
JPN
2.00
36
FUJISAWA Noboru
1970
JPN
2.00
37
KISHIMOTO Shinya
1971
JPN
2.00
38
KOYAMA Hiroshi
1969
JPN
1.00
39
TAKASHIMA Masanori
1972
JPN
1.00
40
SUZUKI Mitsuharu
1972
JPN
1.00
41
SHIMIZU Jun
1975
JPN
1.00
42
SUZUKI Daisuke
1978
JPN
1.00
43
WATANABE Ryo
1979
JPN
1.00
44
TAKEDA Wataru
1966
JPN
1.00
45
YAMASHITA Koji
1969
JPN
1.00
46
HASHIZAKI Mitsuhiro
1961
JPN
0.00
47
MUKAIGAWA Koreyoshi
1972
JPN
0.00
48
MAEDA Tetsuhiro
1970
JPN
0.00
49
AKIYAMA Satoru
1965
JPN
0.00
50
OGATA Koji
1968
JPN
0.00
51
KIMURA Masaaki
1974
JPN
0.00
52
SHIOTA Michiyuki
1972
JPN
0.00
53
EDAMURA Masato
1965
JPN
0.00
54
SUDO Kotaro
1976
JPN
0.00
55
KAITSUKA Yamato
1968
JPN
0.00
FIS Minowa/Fukushima (JPN)FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with Sketch.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with Sketch.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with Sketch.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with Sketch.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with Sketch.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with Sketch.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with Sketch.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with Sketch.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with Sketch.FIS Minowa/Fukushima (JPN)FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with Sketch.FIS Minowa/Fukushima (JPN)FIS Minowa/Fukushima (JPN)FIS Minowa/Fukushima (JPN)FIS Minowa/Fukushima (JPN)FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with sketchtool.FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with Sketch.FIS Minowa/Fukushima (JPN)FIS Minowa/Fukushima (JPN)FIS Minowa/Fukushima (JPN)Created with Sketch.