Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)

National Championships
Men's Parallel Slalom

OFFICIAL RESULTS

Rank
Athlete
Year
Nation
FIS Points
1
KAWAGUCHI Kohei
1982
JPN
50.00
2
GOTO Tomoki
1976
JPN
40.00
3
FUJIMOTO Teruumi
1982
JPN
30.00
4
MORINO Yoshinori
1975
JPN
25.00
5
TSURUOKA Kentaro
1974
JPN
22.50
6
TOZAKI Hiroki
1984
JPN
20.00
7
SHIINO Takeshi
1976
JPN
18.00
8
SASAKI Yasutomo
1978
JPN
16.00
9
IKENO Kazuhiro
1982
JPN
14.50
10
YADA Shota
1985
JPN
13.00
11
WAKABAYASHI Masaki
1970
JPN
12.00
12
MIYAO Kazunori
1971
JPN
11.00
13
SASAKI Kentaro
1977
JPN
10.00
14
OHASHI Tatsuya
1984
JPN
9.00
15
AOYAMA Takayuki
1981
JPN
8.00
16
WADA Yoshihiro
1984
JPN
7.50
17
SUDO Kotaro
1976
JPN
7.00
18
KOBAYASHI Hiroshi
1981
JPN
6.50
19
SASAKI Suguru
1980
JPN
6.00
20
NAGAOKA Hideaki
1975
JPN
5.50
21
OHASHI Yohei
1982
JPN
5.00
22
CHIBA Ryohei
1985
JPN
4.50
23
OGUCHI Takahiro
1980
JPN
4.00
24
OGUCHI Masahiro
1982
JPN
3.50
25
OKISHIMA Kenta
1981
JPN
3.00
26
AOKI Yuji
1975
JPN
2.50
27
FUJITA Hiroyasu
1977
JPN
2.25
28
TAGUCHI Kazuki
1984
JPN
2.00
29
KON Takuhiro
1981
JPN
1.80
30
ISEYA Ryoji
1966
JPN
1.60
31
NUMAKURA Kosaku
1983
JPN
1.40
32
YAMADA Yutaka
1965
JPN
1.30
33
KOSAKA Takayuki
1968
JPN
1.20
34
AIDA Yasuhiro
1968
JPN
1.10
35
SUNOHARA Masanori
1970
JPN
1.00
36
MATSUURA Masakatsu
1970
JPN
0.98
37
WANG Jen-Hsiang
1977
TPE
0.97
38
YOSHIDA Kiyotaka
1978
JPN
0.96
39
YASUE Koichi
1977
JPN
0.94
40
TSUBOSHIMA Taiki
1986
JPN
0.92
41
KATAGIRI Masato
1970
JPN
0.00
42
MAKINO Satoru
1972
JPN
0.00
43
FUKUSHIMA Tetsuya
1972
JPN
0.00
44
TAKAHASHI Yoshinobu
1966
JPN
0.00
National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with sketchtool.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)National Championships Shiozawa Joetsu kokusai (JPN)Created with Sketch.