Ajigasawa-Aomori (JPN)

National Championships
Men's Slalom

OFFICIAL RESULTS

Rank
Athlete
Year
Nation
FIS Points
1
TSURUOKA Kentaro
1974
JPN
100.00
2
KAWAGUCHI Kohei
1982
JPN
80.00
3
GOTO Tomoki
1976
JPN
60.00
4
HASHIMOTO Asami
1975
JPN
50.00
5
HIRANO Yoshifumi
1970
JPN
45.00
6
MORINO Yoshinori
1975
JPN
40.00
7
KAYAMOTO Masashi
1978
JPN
36.00
8
FUJIMOTO Teruumi
1982
JPN
32.00
9
KUSHUNOKI Takashi
1971
JPN
29.00
10
IKENO Kazuhiro
1982
JPN
26.00
11
UESAKA Shoichi
1977
JPN
24.00
12
HIROI Koji
1968
JPN
22.00
13
MUKAIGAWA Koreyoshi
1972
JPN
20.00
14
OBINATA Toshiyuki
1969
JPN
18.00
15
IIDA Kei
1976
JPN
16.00
16
SASAKI Suguru
1980
JPN
15.00
17
KOYAMA Jun
1982
JPN
14.00
18
GOTO Natsuki
1973
JPN
13.00
19
OKUNO Makoto
1969
JPN
12.00
20
TAKASHIMA Masanori
1972
JPN
11.00
21
YUKAWA Kenji
1973
JPN
10.00
22
SUNOHARA Masanori
1970
JPN
9.00
23
OHASHI Yohei
1982
JPN
8.00
24
YOSHIDA Tomohiro
1975
JPN
7.00
25
YAMAZAKI Koichi
1968
JPN
6.00
26
KAKUTA Hayato
1965
JPN
5.00
27
TABUCHI Koji
1971
JPN
4.00
27
NAGAOKA Hideaki
1975
JPN
4.00
29
SUDO Kotaro
1976
JPN
4.00
30
TOBINAI Shinya
1971
JPN
3.00
31
HORI Yoshihide
1957
JPN
3.00
32
WATANABE Keito
1982
JPN
3.00
33
KAGOBA Koichi
1979
JPN
2.00
34
OGUCHI Masahiro
1982
JPN
2.00
35
KUSUNO Masami
1969
JPN
2.00
36
KOYAMA Hiroshi
1969
JPN
2.00
37
NAKADA Kazuya
1983
JPN
2.00
38
MATSUMOTO Hiroshi
1979
JPN
1.00
39
TOZAKI Hiroki
1984
JPN
1.00
40
MIYAUCHI Yoshiyuki
1970
JPN
1.00
41
GIDO Takayuki
1967
JPN
1.00
42
SAITO Yoshinari
1973
JPN
1.00
43
HORI Katsuki
1983
JPN
1.00
44
DOI Minoru
1971
JPN
1.00
45
HANAKAWA Makoto
1971
JPN
1.00
46
MAEDA Tetsuhiro
1970
JPN
0.00
47
YAMAMOTO Hideaki
1964
JPN
0.00
48
YAMADA Yutaka
1965
JPN
0.00
49
YONEZAWA Toshifumi
1967
JPN
0.00
50
SATO Masatsugu
1965
JPN
0.00
51
NUMAKURA Kosaku
1983
JPN
0.00
52
MARUYAMA Michihisa
1968
JPN
0.00
53
UEKI Noboru
1969
JPN
0.00
54
SHIMIZU Yuya
JPN
0.00
55
FUJIWARA Norio
1969
JPN
0.00
56
FUJIMOTO Hiroumi
1983
JPN
0.00
57
SUGIMOTO Takuya
1980
JPN
0.00
58
NOGAMI Mikio
1970
JPN
0.00
59
EBISAWA Yuki
1983
JPN
0.00
60
AOYAMA Takayuki
1981
JPN
0.00
61
YAMAMOTO Yasuo
1974
JPN
0.00
62
AIDA Yasuhiro
1968
JPN
0.00
63
KAWAGUCHI Michimasa
1964
JPN
0.00
64
CHIBA Hiroyuki
1970
JPN
0.00
65
NAGAE Kenji
1964
JPN
0.00
66
FUKADA Hiroyuki
1972
JPN
0.00
67
OKISHIMA Kenta
1981
JPN
0.00
68
TAKEDA Wataru
1966
JPN
0.00
69
ABE Tomoyuki
1969
JPN
0.00
70
OGIHARA Hajime
1972
JPN
0.00
71
YASUE Koichi
1977
JPN
0.00
72
SETO Kunio
1969
JPN
0.00
74
KAWATA Yoshio
1963
JPN
0.00
Did not finish 1st run
National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with Sketch.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with Sketch.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with Sketch.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with Sketch.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with Sketch.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with Sketch.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with Sketch.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with Sketch.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with Sketch.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with Sketch.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with sketchtool.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with Sketch.National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)National Championships Ajigasawa-Aomori (JPN)Created with Sketch.